Huizen

Begeleid wonen

Gezinshuizen de Wij heeft 2 woonlocaties die 24/7 wonen, begeleiding en zorg bieden aan (jong)volwassenen met LVB problematiek en/of met een GGZ indicatie. Onze gezinshuizen hebben een samenwerkingsverband met de AWBZ erkende Albero zorggroep. De Albero Zorggroep verzorgt de instroom, doorstroom en uitstroom met een multidisciplinair behandelteam en administratieve ondersteuning.

In Houtduif de Wij en Torenvalk de Wij wonen maximaal negen (jong) volwassenen vanaf 17 jaar, begeleid zelfstandig. Beide huizen hebben ieder hun eigen sfeer en eigen doelgroep. Een plek waar iedereen mag zijn wie die is, maar waar wel rekening gehouden wordt met elkaar. Eerlijkheid, respect voor elkaar, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, relevante daginvulling en het benutten van kansen en individuele mogelijkheden zijn belangrijke kernwaarden voor ons.​

Je geeft zelf invulling aan je vrije tijd, maar er worden ook gezamenlijke activiteiten ondernomen zoals winkelen, wandelen, sporten, fietsen en film kijken. Binnen de veiligheid van het groepswonen is er veel ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Hierdoor kunnen Houtduif de Wij en Torenvalk De Wij voor jou een basis zijn naar een nog zelfstandigere woonplek.